Đặng THị Hoa
Đặng THị Hoa Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0988703056 danghoahp@gmail.com
Trần Thị Hiên
Trần Thị Hiên Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0966224868
Nguyễn Thị Ngoan
Nguyễn Thị Ngoan Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0977003049 namduy8387@gmail.com