THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG MN HOA ĐÀO NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN EAKAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA ĐÀO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 03 năm 2022 của UBND huyện EaKar. Quyết định về việc giao Kế hoạch, chỉ tiêu huy động trẻ Mầm non đến trường năm học 2022-2023 và công văn số 351/CV – PGDĐT ngày 7 tháng 6 năm 2022 của Phòng giáo dục Đào tạo Huyện Eakar về việc điều chỉnh thời gian huy động trẻ mầm non ra lớp năm học 2022 – 2023.
Nay trường Mầm non Hoa Đào thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Ea Sô – Huyện Eakar – Tỉnh Đăk Lăl được biết về kế hoạch tuyển sinh của nhà trường cụ thể như sau:
1/ Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 15/7/2022.
2/ Đối tượng tuyển sinh: Các cháu học sinh có độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi ( sinh năm 2017 đến năm 2020 ) trên địa bàn xã Ea Sô.
3/ Số lượng tuyển sinh:
– Các cháu 2 tuổi ( Sinh năm 2020 ) tuyển 18 cháu
– Các cháu 3 tuổi ( Sinh năm 2019 ) tuyển 43 cháu
– Các cháu 4 tuổi ( Sinh năm 2018 ) tuyển 65 cháu
– Các cháu 5 tuổi ( Sinh năm 2017 ) tuyển 100% các cháu 5 tuổi trên địa bàn xã.
4/ Hồ sơ tuyển sinh gồm:
– Đơn xin nhập học ( 1 bản )
– Giấy khai sinh phô tô ( 4 bản )
– Sổ hộ khẩu phô tô ( 4 bản )
– Sổ hộ nghèo, cận nghèo phô tô ( 4 bản )
– Thẻ bảo hiểm y tế dành cho trẻ từ 0 – 5 tuổi do UBND xã Ea Sô cấp ( phô tô ) ( 2 bản )
Tất cả bỏ trong bì hồ sơ có ghi các thông tin trên trên bì hồ sơ.
( Ghi chú: Tất cả hồ sơ chỉ cần phô tô, không cần công chứng, khi đi mang theo hồ sơ gốc để Giáo viên đối chiếu )
5/ Địa điểm tuyển sinh :
Tại điểm trường chính thôn 2 xã Ea Sô ( Phía sau UBND xã )
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm non Hoa Đào, kính thông báo đến các bậc phụ huynh trên địa bàn xã EaSô được rõ. Rất mong các bậc phụ huynh đến nhập học cho con, em theo đúng thời gian và địa điểm đã quy định. Mọi sự chậm trễ nhà trường không chịu trách nhiệm.
Ea Sô, ngày 28 tháng 06 năm 2022
Hiệu trưởng

Đặng Thị Hoa